پشتیبانی و مشاوره

هر زمانی به پشتیبانی نیاز داشتید با شماره های ذکر شده تماس بگیرید، تیم بادبادک آماده راهنمایی شما عزیزان می باشند.

 

اطلاعات تماس
پشتیبان 930280337 (98+) info@badbadakapp.ir خراسان رضوی - سبزوار - خیابان 24 متری انقلاب - خیابان گلستان - مرکز رشد
ما را دنبال کنید

لزوم هماهنگی در رشد مهارت های  یادگیری

لزوم هماهنگی در رشد مهارت های  یادگیری

رشد هماهنگ و متوازن در مهارت های مختلف یادگیری یکی از مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.همچنان که از نظر جسمانی ناهماهنگی در رشد برخی از اندام های بدن باعث  عدم تعادل و ایجاد مشکلات مختلف در زندگی  کودکان می شود  در بحث یادگیری نیز عدم تعادل در تقویت مهارت های مختلف توازن را به هم می زند وکودک  را از رسیدن به اهداف اصلی  رشد وکمال باز می دارد.

یادگیری نتیجه ی اجتماع :

مجموعه ای از مهارت ها است که در طی مراحل تدریجی رشد حاصل می شود کودکی که وارد مدرسه میشود برای آموزش مدرک آموزش های مدرسه ای نیازمند رسیدن به پختگی در بسیاری از مهارت های  مختلف است  به علاوه بر رشد جسمانی که خارج از  بحث ماست مهارت های فراوانی  است که کودکان  می بایست قبل از آموزش کسب نماید .

مهارت های  عاطفی، مهارت های کلامی ، مهارت های  ادراکی ، مهارت های قدرت و سرعت پردازش ذهنی ، مهارت های حافظه ای  ، مهارت های  تمرکز و توجه و …. به طور کلی از مهارت های اساسی و مهمی است که کودکان قبل از ورود  به آموزش  رسمی به آن  نیاز دارند و لازم است در حد نیاز آن را کسب نموده باشند.

بسیاری از والدین وحتی مربیان دیدگاه  بسیار ساده ای از آموزش  دارند  و یادگیری را محدود به خواندن و نوشتن متون درسی می کنند در حالی که خود این دو مهارت زیرپایه های بنای رسیدن به مهارت های بالاتر  می باشد.

برای درک  اهمیت موضوع کافیست نمونه زیر مورد توجه قرار دهید.

فرض کنید دو دانش آموز قسمتی از اشعار یک شعر رادر کتاب می خوانند در حالیکه این دودانش آموز از نظر همه ی مهارت ها مشابه هستندولی یکی از آنها فقط در یکی از مهارت ها به نام احساس بخشی  به شعر از دیگری قوی تر است ، در نتیجه ی همین یک مهارت برتر دانش آموز برتر مورد تحسین و تشویق وافع می شود و زمینه ی راهیابی وی به جشنواره ها و سلبریتی شدن در آینده برای  وی شکل می گیرد.

هرچند که یکی از اهداف اصلی کودکستانها و مراکز پیش دبستانی تقویت مهارت های پایه ای است ولی بسیاری از مربیان  تخصص کافی را ندارند و از نقش مهارت های زیر بنایی در یادگیری غافلند . بسیاری از والدین نیز بر اساس تجربیات ونظرات شخصی خود برخی مهارت ها را مهم تر و برخی را کم اهمیت به قلم می آورند  و بر اساس همین تصمیم فردی ، فرصت یادگیری برای برخی از مهارت ها را از کودکان  می گیرند.

اغلب ناهماهنگی در مهارت ها به چند دلیل اتفاق می افتد:

1-والدین  به برخی مهارت ها معتقدند و آنها را مهم می گمارندو تمام  توان کودک را به سمت این مهارت  ها سوق می دهند

2-کودکان بر اثر مشاهده و مسایل محیطی به آموزش برخی مهارت ها علاقه مند می شوند  واز برخی مهارت ها باز می مانند.

3-امکانات محیطی به صورت جبری  زمینه ی آموزش برخی مهارت ها را ایجاد می کنند و زمینه ی آموزش بعضی مهارت ها را از کودک می گیرد.

4-شرایط جسمانی کودک فرصت آموزش  برخی مهارت ها  را فراهم می آوردو فرصت تقویت تعدادی از مهارت ها را از بین می برد.

5-شرایط ذهنی وتوانایی های ذهنی کودک زمینه ی بعضی از مهارت ها را فراهم می سازدوهمچنین زمینه ی تقویت برخی مهارت ها را ازبین می برد.

وظیفه ی والدین ومربیان در اولین مرحله شناخت دقیق تراز مهارت های اساسی ومورد نباز برای کودکان است.

پس از شناخت تمام مهارت هایی که مورد نیاز است دومین مرحله شناسایی کودک ومهارت های وی است.

که در این مرحله نقاط قوت وضعف شناسایی شود .در مرحله ی سوم نیازمند این هستیم که فرصت تقویت مهارت هایی که کودک به آن نیازمند است و در وی رشد نکرده است به وجود آورد.

لازم به ذکر است که شناسایی و تقویت مهارت های پایه کاریست تخصصی و در این زمینه نیاز است از متخصصان یادگیری  وکارشناسان مراکز اختلالات یادگیری بهره گرفت.

ارسال نظر